ایالات متحده آمریکا سالها نیروی مسلط به نشست های سالانه بزرگترین اقتصادهای جهان بود اما در روز جمعه رئیس جمهور ترامپ دردیدار با ۲۹ رهبر جهان دریافت که آمریکا ازبیشتر بخوانید »