تراز تجاری منفی بیش از همه محصول نرخ ارز است نایب رئیس کنوانسیون صادرات کالاهای سنتی معتقد است: آنچه بیشترین تأثیر را در منفی شدن تراز تجاری کشور داشته ثباتبیشتر بخوانید »