تداوم بارش برف و باران در کشور  در گزارشی از رمز پرس  مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، ضمن پیش بینی بارش باران و برف در غالب مناطق کشوربیشتر بخوانید »