واکنش‌ها به تحریم وزیر امورخارجه ایران به گزارش رمز پرس از ایسنا بامداد پنج شنبه مقامات آمریکایی که از حدود یک ماه پیش گفته بودند، قصد دارند محمدجواد ظریف رابیشتر بخوانید »