معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا اعلام کرد علت تاخیر دوباره افتتاح آزادراه تهران – شمال آزادراه تهران_شمال که قرار بود در دهه فجر امسال افتتاح و قبل ازبیشتر بخوانید »