نتایج آمار اعلامی وزارت بهداشت ایالات متحده آمریکا نشان می دهد طی ۲ هفته گذشته شیوع سویه دلتا ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش بوده و آمار بستریبیشتر بخوانید »