ساختمان شماره ۲ بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان با ۳۲۰ تخت به نام ساختمان «شهید حاج قاسم سلیمانی» با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان امروز/شنبه/ به صورت ویدئوکنفراسی توسط رئیس جمهوریبیشتر بخوانید »