تيم ملي بسكتبال ايران در دومين ديدارش از تورنمنت چين برابر نماينده آمريكا به برتري رسيد. به گزارش رمزپرس به نقل از ايسنا، ملي پوشان ايران در دومين روز ازبیشتر بخوانید »