به گزارش رمز پرس  به نقل از  روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب رییس جمهور منتخب اولین جلسه کمیته ای متشکل از روسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور را بابیشتر بخوانید »