با حکم کمیته انضباطی، برانکو از دیدار با پدیده محروم شد سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و در پی مسائل مطرح شده در بازی بابیشتر بخوانید »