به گزارش  رمز پرس اقتصادی ایرنا، هر دلار آمریکا امروز با ۵ ریال افزایش ۳۳,۰۰۳ ریال، پوند انگلیس با رشد ۶۱ ریالی ۴۲,۵۲۲ ریال و یورو با ۱۹۶ ریالبیشتر بخوانید »