به گزارش رمز پرس نیروهای امنیتی عراق از محل انفجار منطقه صدر شهر بغداد دیدن می کنند/ عکس: رویترز وی افزود: این انفجار باعث پراکنده شدن اعضای بدن قربانیانبیشتر بخوانید »