عضو شورای عالی بورس:کاهش کارمزد معاملات تا یک ماه دیگر یک عضو شورای عالی بورس معتقد است که تغییر و تحولات در کابینه دولت چندان تاثیری روی بازار سرمایه نخواهدبیشتر بخوانید »