به گزارش رمز پرس به نقل از ایرنا، با وجود رکود حاکم اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌ خودروهای خارجی در هفته‌های گذشته افزایش اندکی را تجربه کرده و صاحبان اتومبیل‌هابیشتر بخوانید »