در  گفت‌وگو با یک استاد دانشگاه مطرح شد؛ چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟ به گزارش رمز پرسhttp://ramzpress.ir به نقل از  یک کارشناس بازار بورس در خصوص نوسانات اخیربیشتر بخوانید »