جزئیات اولین تراکنش در حال انجام اینستکس نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که اینستکس نماد ناکامی اروپا در استقلال یافتن از آمریکا است. به گزارش رمز پرس به نقل از نشریه بیشتر بخوانید »