آمادگی وزارت ارتباطات برای ورود اینترنت اشیاء به کشور رییس کارگروه آموزش اینترنت اشیاء در کشور از طرح کلان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق اینترنت اشیاء در کشوربیشتر بخوانید »