فریدون مجلسی: آمریکا منافع اسرائیل را منافع خود می‌داند به گزارش رمز پرس از مقال یک کارشناس مسایل بین‌الملل درخواست ترامپ برای تماس مقامات ایران با وی و این‌که گفتهبیشتر بخوانید »