ایرانسل و باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی استقلال و پرسپولیس تفاهمنامه همکاری امضا کردند. به گزارش رمزپرس به نقل از سرویس بازار ایسنا، به منظور توسعه فرهنگ ورزش و گسترش همکاریبیشتر بخوانید »