اسامی منتخبین هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در تهران اعلام شد. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا ،دکتر علی جعفریان اسامی منتخبین هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکیبیشتر بخوانید »