تنها امید بازار نفت: قیمتی که اوایل معاملات داشت را از دست داد و یک کاهش هفتگی دیگر را به ثبت رساندند. نفت روز جمعه در واکنش به آمار اقتصادیبیشتر بخوانید »