در حال حاضر ۲۳۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۱۷ شهر در وضعیت نارنجی، ۹۹ شهر در وضعیت زرد قرار دارند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، متاسفانه در شبانه روز گذشتهبیشتر بخوانید »