افشای اسرار جدیدی درباره صدام در سالروز اعدامش در سالروز اعدام صدام، یک خبرگزاری اردنی اسرار جدیدی درباره بازداشت صدام طی عملیاتی که تا به امروز جزئیات آن مبهم ماندهبیشتر بخوانید »