واکنش مجلس به میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت: رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوبه هیات دولت در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ رابیشتر بخوانید »