واکنش همتی به افزایش اخیر قیمت ارز رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سوءاستفاده برخی فرصت‌جویان از افزایش تقاضای ارز در روزهای اخیر، به این موضوع واکنش نشان داد.بیشتر بخوانید »