معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد ساماندهی سهمیه‌ها با جدیت پیگیری می‌شود/تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان آموزش پزشکی معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر این که لایحه اصلاح سهمیهبیشتر بخوانید »