جهانگیری: ابهام چندروزه علت سقوط هواپیمای اوکراینی ضربه بزرگی بود  به گزارش رمز  پرس معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اعلام علت سقوط هواپیمای اکراینی سه روز بعد ازبیشتر بخوانید »