پامپئو: چین از ارائه اطلاعات درباره کروناویروس به جهان دریغ می‌کند وزیر خارجه آمریکا به شدت از نحوه مدیریت کروناویروس توسط چین انتقاد کرد و گفت: حزب حاکم کمونیست اینبیشتر بخوانید »