رضا رفیع گفت: متاسفانه طنز گل‌آقا در میان نسل جدید فراموش شده است. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا، حسین اسماعیل‌پور فرماندار فومن در همایش «نگاهی به طنز معاصربیشتر بخوانید »