در گزیده اخبار سیاسی دوم دی بخوانید؛ ادامه خبرهای مرتبط با نماینده سراوان/پیشنهادی برای کاهش قیمت کالا/تقدیر روحانی از وزیر دفاع … ارائه گزارش پزشکیان درباره نماینده سراوان در جلسهبیشتر بخوانید »