ابداع یک میکروسکوپ کم‌هزینه با استفاده از لگو و لنز تلفن همراه! پژوهشگران آلمانی با استفاده از لگو و لنز تلفن‌ همراه، میکروسکوپی ابداع کرده‌اند که وضوح بالا و هزینهبیشتر بخوانید »