ظریف: آمریکا واقعیت‌های جدید جهان را بپذیرد وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد که نه تروریسم اقتصادی و نه خارج شدن از پیمان‌های بین‌المللی، نمی‌تواند آمریکا را همچنان در مرکزبیشتر بخوانید »