قائم مقام وزیر صمت اعلام کرد: آغاز فعالیت مشاغل «غیر پرخطر»، مشروط به اخذ تعهد/اعلام مصادیق اصناف پرخطر قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی تاکید کرد:بیشتر بخوانید »