آغاز فعالیت فردو در گام چهارم کاهش تعهدات برجامی تنها با انتقال مخزن گاز UF6 از نطنز به فردو، این سایت از خواب چهار ساله خود بیدار می‌شود. فردو تجربهبیشتر بخوانید »