معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش کاروزی همانند دوره قبل همزمان با سراسر کشور در کلان منطقهبیشتر بخوانید »