موصل به طور کامل آزاد شد. به گزارش رمزپرس به نقل از ایسنا، فرماندهی عملیات مشترک عراق امروز (شنبه) اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور موفق شدند بر بخشبیشتر بخوانید »