رفتن به محتوا

خانه / آب و هوا
تهران لطیف
۴٨(°F)
وزش باد ۵(mph)
فشار ٢۵.٨٧(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۵.٨٧(in)