رفتن به محتوا

خانه / آب و هوا
تهران Mostly Cloudy
۵٠(°F)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۶.١۵(in)
محدوده دید ٣.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.١۵(in)