رفتن به محتوا

خانه / آب و هوا
تهران تا قسمتی ابری
۵٠(°F)
وزش باد ٧(mph)
فشار ٢۵.٩۵(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۵.٩۵(in)