رفتن به محتوا

چگونگی اهمیت آموزش در توسعه مدیریت


تیر ۲۱, ۱۴۰۰ آموزش, گوناگون, یادداشت

به گزارش رمز پرس در مقال ای اهمیت آموزش در توسعه مدیریت به این صورت تشریح شد در اقتصاد دانش بنيان دنياي امروز، انسان نقش تعیین کننده در توسعه همه جانبه دارد زيرا برخلاف ساير منابع توليدكه به سادگي رقابت پذير و قابل دستيابي هستند، توانمندي هاي منابع انساني ، يعني دانش، مهارت، نگرش و تجارب هر يك از اعضاي سازمان، تركيب پيچيده و منحصر به فردي هستند كه براي ديگر رقبا قابل دستيابي نبوده و بزرگترين سرمايه هر سازمان به حساب مي‌آيند. از اين رو اهميت آموزش و توسعه منابع انساني به عنوان كليدي‌ترين سرمايه هر سازمان به خوبي آشكار مي‌شود.  یک مدیر با دانش و آگاه بیشتر قادر به برنامه ریزی صحیح تر و استفاده بهتر و مناسب تر از امکانات خویش خواهد بود که نتیجه آن ارتقاء بهره وری است. می گویند قبل از هر چیز دانایی است که محرک اقتصاد است نه آنکه اقتصاد محرک دانایی باشد.

به تعبیر لاسترتارو قدرت آینده در انحصار دانش و دانایی است. ملتی قوی و نیرومند است که بتواند مزیت های دانش بیشتری را برای خود و جهان خلق کنند

از آنجا که رسالت اصلی آموزش‌های استخدامی کشور آموزش های ضمن خدمت می باشد. که در حین خدمت برای بهبود عملکرد افراد در کلیه سازمان ها اعم از دولتی یا غیر دولتی به آنها ارائه می شود آموزش های ضمن خدمت نامیده می شود. این آموزش ها نوعاً بر ارتقای دانش و مهارت افراد متمرکز می شوند. مدیران بخش دولتی نیز با توجه به نقش کلیدی که در اداره امور عمومی دارند بیش از دیگران نیازمند آموزش ضمن خدمت هستند تا از تصمیم گیری بر مبنای آزمون و خطا در حل مسائل عمومی اجتناب کنند و از دانش تجمیع شده بهره گیری کنند.

آموزش های ضمن خدمت آموزش های غیر رسمی هستند که بر خلاف اهداف آموزش های رسمی که تربیت متخصص است، دارای هدف ارتقای دانش و مهارت مدیران و کارکنان هستند.

 

پژوهشگر

مریم رستمی- کارشناس ارشد علوم اجتماعی

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای ضروری علامت زده شده اند *

*

قبل
بعد