رفتن به محتوا

رسانه ها در جذب گردشگری اهمیت دارند 

به گزارش رمزپرس در مقاله ای اهمیت رسانه ها در جذب گردشگرتشریح شد  که  گردشگری به یکی از بزرگترین و سود آورترین بخش های اقتصادی جهان تبدیل شده است، «امروزه صنعت گردشگری در دنیا از منابع مهم درآمد و از عوامل موثر بر تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان جایگاه ویژه ای دارد، از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی اند». در واقع این صنعت آنچنان جریان سرمایه، در آمدها، هزینه ها، توازن تراز پرداختی و سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار داده است که تا چند دهه پیش قابل تصور نبود و هم اکنون بیش از هر فعالیت اقتصادی و صنعتی در جهان موجب حرکت و انتقال سرمایه شده و به رشد کشورهایی که اهمیت این صنعت را دریافته اند کمک شایان توجهی نموده است و یکی از بزرگترین انگیزه های بین المللی برای بیشترین سرمایه گذاری می باشد .بعضی از کشورهایی که از تمدنی کهن و آثار تاریخی غنی و تنوع اقلیمی و فرهنگی و وسعت جغرافیایی مناسب برخوردار هستند جزء مهمترین کشورهایی هستند که صنعت گردشگرشان از توان بالقوه ای داشته و همواره عدم توفیق در جذب گردشگران از موضوعات مهم محافل فرهنگی، اقتصادی و پژوهشی و دستگاههای اجرایی حکومتها بوده است. وسایل ارتباط جمعی می توانند با بهره گیری از شگردهای تبلیغاتی و آفرینش های هنری، زیبایی ها، توانایی ها و پتانسیل های یک منطقه گردشگری را به بهترین نحوه تصویر کنند یا باعث ذهنیت منفی و بدبینانه شوند. به عبارت دیگر رسانه ها ازطریق اقناع و رسوخ به ذهن انسان ها، به درونی سازی، جذب و پرورش قلبی تصاویری می پردازند که خود ساخته اند.

رسانه های گردشگری حوزه مطالعاتی به شمار می روند که این ممکن است به نحوه برجسته آگاهی ما را نسبت به فرآیندها و کارکردهای گردشگری افزایش دهند. با توجه به اینکه گردشگری یکی از نیازها و فعالیت های مهم بشر امروزی است و از سویی دیگر آنجا که بحث پیوند بین گردشگری و رسانه، به عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی عصر کنونی، رابطه تنگانگی با توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع دارد و همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که رسانه ها به عنوان ابزارهای فرهنگی، نقش بی بدیلی در تصویر سازی و گردشگری بسیار ضروری و با اهمیت به نظر می رسد. توسعه این صنعت در صورتی جامه عمل خواهد پوشید که رضایت خاطر کامل گردشگران در طول مدت سفر، از ابعاد مختلف، تامین شده باشد. با توجه به این که در صنعت گردشگری، نکته مهم رضایت گردشگر است و اینکه انتظارات او بر آورده می شود یا خیر، ابتدا باید مشخص شود آن انتظارات چه هستند، سپس باید اهدافی تعیین کرد و نیروها را در زمینه هایی که برای گردشگر مهمترین هستند آموزش داده و از این طریق گام های اساسی در جهت جلب رضایت گردشگران برداشت، چرا که رضایت گردشگر، منبع سود در یک منطقه است و مناطقی که نمی توانند گردشگران را راضی نگاه دارند سود خود را در دراز مدت از دست می دهند. برای استان کرمانشاه که در فکر خروج فقر اقتصادی و مشکل اشتغال می باشند، صنعت گردشگری می تواند به عنوان یکی از گزینه های مناسب مطرح باشد. در عین حال این استان به دلیل دارا بودن شرایط جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی ویژه و همچنین داشتن پتانسیل های طبیعی لازم، از جمله غنی ترین استانها بوده که توان جذب گردشگران بسیاری را دارد. یکی از راهکارهای شناساندن این پتانسیل ها به جوامع مختلف و جذب گردشگر، رسانه ها و اطلاع رسانی، تبلیغ از طریق آنها می باشد. با توجه به اهمیت روزافزون گردشگری، پژوهش حاضر درپی آن است که نقش وسایل و کانالهای ارتباطاتی را در توسعه این صنعت را مورد بررسی و راهکارهایی بر اساس موانع ارائه دهد. از اینرو، شناخت کانالهای ارتباطی مناسب می تواند به افزایش جذب گردشگر کمک شایانی داشته باشد. با توجه به اینکه گردشگری یکی از نیازها و فعالیت های مهم بشر امـروزی اسـت با در نظر گرفتن این واقعیت که فعالیت های ارتباطات بـه عنـوان ابزارهای فرهنگی، نقش بی بدیلی در تصویرسازی از مکان ها و جاذبه هـای گردشـگری برای مردم دنیا دارند، پرداختن به مطالعه در کانال های ارتباطی و گردشگری بسیار ضـروری و با اهمیت به نظر می رسد.

محمد مهدی صباغیان

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نمی شود.فیلدهای ضروری علامت زده شده اند *

*

قبل
بعد