امیر جعفری صامت : عدالت حقوقی در قصاص آمریکایی ها در محل پایگاه عین الاسد اجرا شد

امیر  جعفری صامت:   عدالت حقوقی در قصاص آمریکایی ها در محل پایگاه عین الاسد  اجرا شد

 

در گزارشی از  رمز پرس    از قلم  امیر  جعفری صامت    : عدالت حقوقی در قصاص آمریکایی ها در محل پایگاه عین الاسد  اجرا شد   ا ین واقعه هم از نظر مکان و هم زمان و حقوق بین الملل و هم از نظر دولت عراق عادلانه بود. از نظر مکان عادلانه بود زیرا محل قصاص باید در محل جنایت باشد.

. محل شهادت سردار عراق بود، محل مجازات جانیان نیز باید در عراق می بود. از نظر زمان نیز عادلانه بود زیرا هم عطش آتش انتقام دوستداران سردار سرد نشده بود و هم پارلمان عراق جندی پیش حکم به اخراج آمریکاییان داد و عمل ایران قصاص جنایتکاری بود که زیر پیمان امان نامه عراقی زده بود و از شمول پیمان مهادنه یا ترک آتش بس که به قول مقام معظم رهبری در درس های خارج فقه ایشان، موجب خروج دولت از عهد و پیمان می شود و امنیت را از وی سلب می کند می باشد. از نظر حقوق بین الملل عادلانه بود زیرا وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد هر کشوری حق دارد در مقابل تجاوز کشور دیگر دفاع مشروع انجام دهد. چه تجاوزی آشکارتر از قتل جسم و کالبد سردار و تجاوز به نماد و روحیه ایثار و فرهنگ ایرانی؟ آری آنجاکه ترامپ گفت به فرهنگ ایرانی حمله می کند، در واقع این کار را کرده بود. ترامپ به سردار سلیمانی، نماد فرهنگ شهامت و شهادت ایرانی حمله کرد اما نمی دانست که حمله به باد و آسمان هیچ نتیجه ای نخواهد داشت و آسمان شهامت و شهادت بر این مگس خواهد خندید چراکه “مگسا عرصه سیمرغ نه جولانگه توست”. همچنین وفق ماده ۲۲ طرح کمیسیون بین الملل اعمالی که دولت ها در مقام اقدام متقابل انجام می دهند فاقد وصف مجرمانه است و عمل ایران از این جهت مشروع و مقبول است، مخصوصاً که وفق بند ۵ از ماده ۴ موافقت نامه ۲۰۰۹ بین آمریکا و عراق، آمریکا حق استفاده از قلمرو عراق را به هیچ صورت علیه کشور ثالثی نداشته و با نقض این پیمان، ترور سردار سلیمانی را مرتکب شده است. از نظر کشور عراق این قضیه عادلانه بود زیرا بَرهَم احمد صالح رئیس جمهور عراق با عبارات “برداً و سلاماً علی عراقنا” بعد از این حادثه، این حادثه را به طور ضمنی تایید نمود.
در پایان اعلام می کنم که قصاص به معنای اتمام موضوع نیست زیرا ما تکلیفی را انجام داده ایم اما آثار وضعی و برکت خون سردار همچنان ادامه دارد و مستمر است و عجب آنکه سنت الهی برخلاف قوانین مادی است. در عالم ماده هرچه ظاهری باشد زنده و منشا اثر است اما سنت الهی برعکس است. بعد از رحلت پیامبر اسلام (ص) و گذشت ۱۴۰۰ سال و عدم حضور ایشان اسلام سرزنده تر و گسترده تر از زمان حیات اوست، همچنین در زمان غیبت امام غائب آثار وضعی امام بسیار بیشتر از زمان حضور ظاهری ایشان است، به همین قیاس اثر و برکت خون شهید از فرد زنده اش بیشتر است. باشد که برکت و رحمت این نفس زکیه ظهور آن امام خفیه را تسریع و تعجیل نماید

ارسال دیدگاه جدید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند
درحال ارسال...