کتاب «ا دغام بانک ها » نوشته دکتر امیر جعفری صامت منتشر شد.

کتاب «ا دغام بانک ها » نوشته دکتر امیر جعفری صامت منتشر شد.

به گزارش رمز پرس در معرفی این کتاب عنوان شده است: هدف اصلی این کتاب، شناسایی چالش ها و محدودیت های قانونی و حقوقی ادغام بانک ها در ایران مبتنی بر بررسی تجارب بین المللی است و مباحث این کتاب می تواند زمینه آشنایی مدیران ،کارشناسان و تصمیم سازان حوزه بانکی با مقوله ادغام مفید واقع شود.

در مقدمه ای ازاین کتاب دکتر علی دیوانداری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اشاره ای به فرصت ها یا مشکلات ریسک های همراه ادغام بانک ها به رغم مزایا شده است که در صورت نداشتن ارزیابی صحیح از این چالش ها ادغام از اثر بخشی و کارایی کمی برخوردار خواهد شد

در مقدمه بعدی اقای دکتر محمد رضا پاسبان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به ضرورت تدوین و تصویب قانون جامع برای ادغام بانک ها که مستلزم تولید محتوا و ادبیات حقوقی و اقتصادی فاخر و ارزشمند در باره ادغام این نهادهای مالی است اشاره کرده است تلاشی که آقای دکتر امیر جعفری صامت در قالب این کتاب انجام داده اند

و پنج فصل این کتاب شامل رویکردهای تعریفی، نظری و روش‌شناختی مرتبط با مدل‌های اقتصادی   و پیشینه ورشکستگی و ادغام بانکها و فصل دوم آثار حقوقی ادغام در نظام حقوقی ایران و فصل سوم سیر تاریخی قوانین و انواع ورشکتگی و ادغام   و فصل چهارم ادغام یکی از راهکارهای موثر پیشگیری از ورشکستگی بانک ها و فصل پنجم آثار ادغام بانک بر بانک های ادغام شونده و سهامداران و اشخاص ثالث و طلبکاران و سایر عوامل موثر را مورد بررسی قرار می‌دهد. در فصل ششم نیز به نتیجه گیری و و نمونه ارائه مدل توافق با بانک مرکزی و پیوست های قانونی و مقررات مربوط می پردازد.

 

ارسال دیدگاه جدید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند
درحال ارسال...